บริษัท แลนดอน คอร์ป จำกัด
โทร 02 531 0045, 089 035 4000
  • th

สไลเดอร์คู่รางกว้าง (Double Slide)


สไลเดอร์คู่รางกว้าง (Double Slide)

สไลเดอร์คู่รางกว้าง สูง 5 เมตร

รหัส : Family Slide DS 006 สไลด์เดอร์พร้อมติดตั้ง โดย LANDON แบบ Double slide (family slide) ลงได้มากกว่าครั้งละ 1 คน

สอบถาม
สไลเดอร์คู่รางกว้าง สูง 8.50 เมตร

รหัส : Family Slide DS005 ออกแบบรอยต่อได้เนียนและมีการผสมสีและสารกัน UV ลงในตัวไสลเดอร์เลย

สอบถาม
สไลเดอร์คู่รางกว้าง สูง 15 เมตร

รหัส : Family Slide DS004 มีการผสมสีและสารกัน UV ลงในตัวไสลเดอร์เลย จึงทำให้มีคุณภาพดี ทนทานต่อแสงแดด

สอบถาม
สไลเดอร์คู่รางกว้าง สูง 6 เมตร

รหัส : Family Slide DS003 ทำจากไฟเบอร์กลาสเกรด A ผิวหน้าลื่นมัน ไม่หยาบระคายผิวซึ่งอาจเกิดการบาดผิวหนังได้

สอบถาม
สไลเดอร์คู่รางกว้าง สูง 14 เมตร

รหัส : Family Slide DS002 สไลเดอร์คู่ รางกว้าง แบบ Double slide (family slide) ลงได้มากกว่าครั้งละ 1 คน

สอบถาม
สไลเดอร์คู่รางกว้าง สูง 4 5 เมตร

รหัส : Family Slide DS001 สไลด์เดอร์พร้อมติดตั้ง ผิวหน้าลื่นมัน ไม่หยาบระคายผิว คุณภาพดี ทนทานต่อแสงแดด

สอบถาม